Faq

CEOS MetaData slouží jako centrální sběratelský software a současně i jako databáze dat, získaných z ostatních podnikových systémů. Zároveň umožňuje uživatelům pokládat dotazy, modulovat situace změn a obratem získávat odpovědi a vyhodnocení případných změn, způsobených zásahy do jednotlivých IS, implementovaných v dané společnosti.

CEOS MetaData nabízí připravené nástroje pro prezentaci výsledků analýzy dat, expertních pravidel a systému pro ukládání dat. Jeho rozhraní je intuitivní a uživatelsky příjemné a nevyžaduje žádné odborné znalosti programovacích a skriptovacích jazyků (např. SQL, Python, apod.). Velkou výhodou je řešení formou Open Source, a tedy možnost napojení jakéhokoli informačního systému dané společnosti přes plugin. Datové objekty jsou vizualizovány jako ikony a jejich vzájemné vztahy ve formě spojnic mezi těmito ikonami. Výsledek dotazu je vyjádřen formou tabulky, síťového grafu, mapy nebo histogramu a je snadno interpretovatelný.

CEOS MetaData je vysoce unikátní a sofistikované řešení pro rozsáhlou skupinu podnikatelských i veřejných subjektů využívajích informační systémy. Výstup projektu přinese koncovým uživatelům mimo jiné i zásadní zlevnění vývojových nákladů až o 50%, snížení chybovosti při vývoji, automatickou dokumentaci systému, Business kontinuitu (v případě odchodu klíčového pracovníka neztrácíte jeho know-how), zvýšení rychlosti informačních systémů a snížení nákladů na jejich provoz. V neposlední řadě také zajistí jednoduché a bezpečné zásahy do složitých systémů.

Společnost CEOS Data s.r.o. je na trhu více jak 10 let. Mezi významné zákazníky společnosti patří například největší provozovatel lékárenské sítě Dr.Max, a to společnost Česká lékárna holding, z bankovního sektoru se jedná o Českou spořitelnu nebo Raiffeisenbank, dále pak řada menších zákazníků z retailu.

  • Open Source, díky čemuž je zákazník schopen pomocí pluginu toto řešení navázat na svůj stávající informační systém.
  • Možnost téměř jakéhokoli dotazu díky zabudovanému dotazovacímu jazyku. Open source řešení dává zákazníkům možnost si nástroj libovolně přizpůsobit, případně přidat vlastní konektory na data, která chtějí zpracovávat.
  • Při velkém objemu dat ocení uživatel možnost si objekty shlukovat anebo k nim přidávat poznámky a atributy. To zrychluje a zjednodušuje práci i vizualizaci s velkým počtem objektů.
  • Velmi rychlá práce s daty – nedochází k online dotazování.

Většině společností, které mají rozsáhlé informační systémy a vlastní vývojové oddělení – často velké výrobní podniky. Dále to mohou být společnosti, které implementují velká řešení
(například ERP systémy) a potřebují rychle, levně a spolehlivě zmapovat prostředí zákazníka.