O produktu

CEOS MetaData je softwarový nástroj, který slouží k automatické správě podnikových metadat.
Jejich průběžné dolování, vizualizace, interpretace vztahů, budování business glossary a datových katalogů umožňuje lépe pochopit a efektivně spravovat i ty nejrozsáhlejší IT systémy.

Složitost, provázanost a nedostatečná dokumentace systémů způsobuje problémy, které se dají shrnout následovně: drahý a dlouhý vývoj, vyšší chybovost, problém s business kontinuitou a nedostatečná dokumentace.
CEOS MetaData je nástroj, který vám pomůže tyto problémy rozkrýt
a postupně eliminovat.

Hlavní výhody

 

Zlevnění vývojových nákladů

CEOS MetaData umožňuje společnostem, zabývajícím se vývojem informačních systémů, snížit náklady až o 50 %.

V současné době se společnostem často stává, že z původně jednoduchého požadavku na vývoj nakonec vzniká velmi složitý a drahý problém.
A s neustále přibývajícími částmi systému tento problém jen narůstá.
Dle analýzy je programátor nucen při napsání 1 řádku kódu přečíst řádků 10, aby pochopil tok dat a funkčnost systému. Tento krok velmi prodražuje a zdržuje dodávání nových funkcionalit.

Business continuity

V případě odchodu klíčového pracovníka často nedochází k úplnému předání znalostí. Jelikož však CEOS MetaData umožňuje vidět vazby mezi objekty (analýza dopadů) a jednotlivé verze změn, není problém dohledat a zdokumentovat všechny změny, které kdy pracovník realizoval, a následně je okomentovat.

 
 

Snížení chybovosti při vývoji díky kvalitní analýze dopadů

Nestane se tedy, že úpravou části programu dojde ke znefunkčnění jiné části systému, která na první pohled se změnou nesouvisí. Takováto komplikace nemusí nutně vzniknout vinou programátora, neboť tímto spojením si mohl ulehčit práci někdo zcela jiný. Kvalitní analýza dopadů tuto vazbu odhalí a programátora na ni upozorní.

Automatická dokumentace systému

Data o změnách budou uložena v databázi, a tudíž s nimi uživatel bude moci kdykoli pracovat. Bude schopen použít všechny příkazy, které používal při práci s daty. Díky neustálému stahování metadat dochází k automatickému verzování změn (insert, update, delete) a uživatel bude schopný se vracet v čase a dívat se na to, co se měnilo. Bude si také moci k jednotlivým objektům ukládat poznámky, označovat si je, seskupovat a následně vše vizualizovat.

 

Jak Ceos Metadata zprovoznit

konzultace se zákazníkem

nastavení extraktorů dat ?

zobrazení a kontrola dat

nastavení rolí uživatelů, přístupy a automatizace

konfigurace ontologií ?

nastavení perspektiv ?

testování, nastavení procesů u zákazníka a školení

předání

Srovnání nástrojů na správu metadat z hlediska technických parametrů

Microsoft Oracle IBM Informatica Ataccama Collibra Manta CMD
Sémantická kategorizace a vizualizace                
   Dynamická kategorizace, perspektivy ne ne ne ne ne ne ne ano
   Přepínání a kombinování perspektiv ne ne omezeně omezeně omezeně ne ne ano
   Manuální zásahy do modelu ano ano ano ano ano ano ne ano
Obohacení metadat                
   Obecný interface ano ano ano ano ano ano ne ano
   Plug-In / rozšíření ne ne ne ne ne ne ne ano
   Machine Learning ne ano ano ano ano ne ne ano
Komplexní vyhledávání                
   Kombinace fulltext a spec.podm. omezeně omezeně ano ano ano omezeně omezeně ano
   Hledání podle topologie ne ne ne ne ne ne ne ano
   Vyhledávání vzorů ne ne ne ne ne ne ne ano
Rozšiřitelnost                
   Vlastní model repository ne ne ne ne ne ne ne ano
   Funkcionalita, plug-in ne ne ne ne ne ne ne ano
   Automatizace ne ne ne ne ne ne ne ano
Verzování a identifikace změn                
   Časové řezy ne ne ne ne ne ne ne ano
   Vizualizace změn ne ne ne ne ne ne ne ano
Řízení změny ne ne ne ne ne ne ne ano
OpenSource / Free ne ne ne ne ne ne ne ano

Případové studie

PRO KOHO JE URČEN

Analytik

Projektový manažer

Development

CIO, Management

Poptávka

Rádi vám připravíme konkrétní nabídku.