Srovnání nástrojů pro podnikovou správu metadat

Management metadat není jen data catalog. Na trhu jsou komplexní nástroje, které nabízí analytickou, dokumentační i procesní podporu softwarového vývoje.

Nástroje pro správu metadat dnes nabízí velké technologické společnosti, jako je Oracle a IBM, které řeší problematiku správy metadat v celé šíři, tak i řádově menší, relativně nové, společnosti (např. Collibra), které se zaměřují na flexibilitu a jednoduchost řešení, popř. specifickou funkcionalitu (např. Manta).

 

Co jsou metadata: Metadata jsou data, která vznikají při provozu podnikových systémů, aplikací a databází. Jsou to data o datech, která popisují, co se s daty v daném systému děje, jak jsou zpracovávána, ukládána, jak interagují s jinými daty apod.


Co je správa metadat:
Správa metadat umožňuje efektivní využití a integraci metadat z různých zdrojů a v různých formátech pro plánování, rozhodování, kontrolu a vývoj ve všech rovinách podnikání, od byznysových a procesních rozhodnutí po softwarový vývoj.

Většina výrobců se soustředí na data catalog, datovou kvalitu a zpracování metadat pomocí umělé inteligence a strojového učení. V této oblasti je na špici zejména IBM a Ataccama. Řada menších firem se zároveň zaměřuje na zákazníky žádané dekódování a vizualizaci datových toků (data lineage), které u velkých hráčů najdeme také, ale obvykle ne jako hlavní funkcionalitu.

Typickým uživatelem takto postavených nástrojů pro metadata management jsou konzumenti dat – tj. datoví vědci, uživatelé reportů, správci podnikových dat a podobně.


Inovace ve správě metadat od CEOS MetaData

CEOS MetaData (dále CMD) se řadí velikostí ke středním hráčům na trhu. Čerpá z dlouholetých zkušeností s vývojem a provozem rozsáhlých podnikových systémů s dlouhou životností (až desítky let). Cílovým uživatelem CEOS MetaData jsou společnosti, které procházejí řízenou změnou – např. při průběžném rozvoji IT systémů, integraci a migraci systémů nebo jejich částí.Mezi hlavní vlastnosti a výhody CEOS MetaData patří:

  • Dynamická a automatická kategorizace dat
  • Rychlá odezva na uživatelské dotazy díky unikátnímu způsobu ukládání dat
  • Rychlé detekování anomálií ve zpracování dat
  • Podpora vlastních plug-in modulů
  • Podpora a automatizace procesu změny SW systému

 

Rozdíly v data lineage u jednotlivých nástrojů

 

 

 

Funkcionalitu datových toků nabízí prakticky všechny nástroje na trhu, ale jejich kvalita, úroveň detailu a rychlost provedení se zásadně liší. Poměrně dobře si vede Enterprise MetaData Management od Oracle, který pracuje s datovými toky na úrovni atributů, ale za cenu velmi pomalého zpracování.

Kromě CEOS MetaData žádný z námi testovaných nástrojů neumožňuje složitější dotazování ani automatickou identifikaci vzorců u složitějších dotazů. Zároveň se jedná o systémy uzavřené, které neumožňují rozšiřování funkcionalit pomocí plug-inů v takové míře jako CEOS MetaData.


Vladimír Ira