Jak dobře využít správu metadat ve firmě

Správa metadat pomáhá různým oddělením ve vaší organizaci odpovídat na jejich konkrétní otázky a zároveň zajišťuje, že všichni dodržují konzistentní pohled na data a jejich interpretaci. Podniková metadata jsou informačním mostem mezi businessem a IT. Množství vašich metadat je rozděleno mezi více aplikací a systémů. To má za následek nedostatečnou kontrolu nad firemními daty, reportingem a přesným tokem i správou dat. 

Vliv metadat na produkční prostředí (a produktivitu) bude stále více záviset na katalogizaci jejich různých typů, mapování, datovém modelování, machine learningu (ML) a edge computingu (EC). Ti, kteří jsou úspěšní v optimalizaci metadat v těchto oblastech, budou ze správy metadat profitovat.

Integrované algoritmy umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) usnadňují klasifikaci metadat a datové linie poskytují datový kontext, koherenci a kontrolu, které potřebujete k dosažení nejvyšší efektivity, nejlepšího výkonu a nejchytřejšího rozhodování ve všech vašich týmech a odděleních.


Příklady využívání metadat ve struktuře podniku 

Možností využití metadat ve vaší společnosti je celá řada, ale dnes se podíváme na ty nejzákladnější.

Business glossary
Business glossary je vstupním bodem pro navigaci a nabízí logické místo, kde začít, pokud si uživatel není zcela jistý, co hledá. Poskytuje uživatelům pochopení, jak jsou věci seskupovány a jak jsou propojeny s dalšími komponentami úložiště metadat. 

Pracovní postup pro Business glossary je iterativní proces, kde jsou důležité pojmy a související terminologie identifikovány, definovány, přezkoumávány a standardizovány před schválením a zveřejněním (interpretací dat). 

Zároveň je nutné počítat i s nárůstem dalších dat a metadat. Metadata vám tak umožní automaticky budovat a spravovat datové katalogy a sémantické skupiny.


Data governance, pravidla a klasifikace zabezpečení
Zásady a pravidla Data governance jsou obvykle stanoveny mimo nástroj úložiště metadat. Tyto zásady nastavují požadované chování, stanovují hranice a podrobně objasňují zpracování a správu dat. Klasifikace zabezpečení nastavuje cesty k dodržování předpisů. Metadata vám pomohou Data governance správně kvalifikovat a třídit, uchovávat a kontrolovat.


Data lineage
Data lineage představuje jednu z nejvýznamnějších oblastí pro využití metadat. Umožňuje uživatelům dat lépe porozumět tomu, odkud jejich data pocházejí, kam proudí, kde, jak a proč se mění. Stručně řečeno umožňuje lepší správu dat tím, že poskytuje kompletní obrázek shora dolů o všech datových tocích, o celém vašem datovém a analytickém ekosystému.

Existují různé typy Data lineage, přičemž každý typ slouží jinému účelu a řeší jiné problémy, například:

Business lineage – Obchodní linie poskytuje souhrnný pohled na to, jak data proudí z jejich zdroje do místa, kde jsou spotřebována. Je to důležitý nástroj pro analytiky, kteří chtějí vidět, odkud jejich data pocházejí a zda jim lze důvěřovat, ale nechtějí se ztratit v detailech.    

Technical lineage — Technická linie je na druhé straně podrobnější a umožňuje datovým inženýrům a techničtějším uživatelům prohlížet infrastrukturu a transformace dat co nejpodrobněji. Dovoluje například zobrazení linie na úrovni tabulky, sloupce a dotazu, ale i sledování datové cesty v pipeline pro potvrzení, že vše funguje tak, jak má.

Nepodporované aplikace
Se schématem struktur jednotlivých objektů (uzly, linky apod.) a popisem datových toků uvnitř aplikace (tj. s metadaty) lze aplikaci popsat do takového detailu, že je možné aplikace snadno spravovat interně, případně za pomoci externího dodavatele.

Chybějící nebo neaktuální dokumentace k aplikacím
Vzhledem k nepřetržitému stahování metadat dochází k automatickému verzování změn a uživatel je schopný se vracet v čase a sledovat vše, co se změnilo. Uživatel je schopný si k jednotlivým objektům ukládat poznámky, označovat si je, seskupovat a následně je vizualizovat včetně rozdílů mezi jednotlivými verzemi.

Sledování a kontrola změn v aplikaci ze strany dodavatele
Pomocí metadat lze sledovat změny mezi jednotlivými verzemi aplikace. Je tak možné velmi snadným způsobem rozeznat, k jak významné změně došlo a kde.

Vendor lock-in
Máte aplikaci, kterou dodává a umí spravovat pouze jediný dodavatel na trhu. Následující spolupráce s dodavatelem už není z různých důvodů možná nebo je obtížná a vy jste se ocitli v situaci zvané vendor lock-in. 

Případná výměna aplikace za jinou bývá velmi nákladnou a také časově náročnou. Řešení této situace můžete vyřešit pomocí využití metadat, kde můžete současnou aplikaci zmapovat a popsat. To vám dá možnost, jak převzít kontrolu nad správou aplikace a pomocí tohoto popisu najít jiného dodavatele.

Jak správa metadat podporuje spolupráci? 

Pokud chce organizace dosáhnout určité úrovně datové gramotnosti, musí naučit spolupracovat velmi různorodé týmy. To není něco, co by jednotlivé týmy mohly dělat samy. Je pro to nutné najít jednotné řešení, které bude vše řídit a umožní správcům dat komunikovat s uživateli dat.