Analytik

RYCHLÉ A EFEKTIVNÍ ZOBRAZENÍ DATOVÝCH TOKŮ A NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY DOPADŮ.

Nástroj CEOS MetaData využije analytik k rychlému a efektivnímu zpracování úkolu, který dostane od businessu.
Dostane-li například za úkol přidat nové pole do reportu, zpracuje analýzu, která následně řekne programátorovi, jak konkrétně má na toto zadání navázat.
Součástí této analýzy je analýza dopadů a její zpracování trvá úměrně tomu, jak je požadavek složitý a jak velký a "uklizený" informační systém je.
Čím kvalitnější je analýza dopadů, tím bezpečnější je následná práce programátora (z pohledu vývoje i možného rozbití systému).

Analytik tedy použije CEOS MetaData pro vizualizaci datových toků a objektů, které jsou určené ke změně, a pomocí tohoto nástroje tuto analýzu dopadů zpracuje za výrazně kratší čas a daleko kvalitněji.