CIO, Management

NÁSTROJ K POCHOPENÍ SLOŽITOSTI ŘEŠENÉHO PROBLÉMU
- CEOS METADATA JAKO KOMUNIKAČNÍ POJÍTKO
MEZI IT A BUSINESSEM.

CEOS MetaData
pomáhá ukázat složitost problému, kde ne vždy dojde k pochopení mezi IT a businessem.
Tzn. i technicky neznalému členovi týmu či sponzorovi je člověk schopen popsat složitost daného požadavku a dosáhnout tak oboustranného vhledu do situace a následnému pochopení.

Zadá-li například business požadavek na přidání nového sloupce do reportu a odstranění jiného, může se pohledu businessu jednat o změnu na 2 hodiny, zatímco IT přijde s odhadem trvání 3 dny.

Nástroj CEOS MetaData umožňuje tento pozičně neshodný odhad objasnit zobrazením počtu objektů, kterých se daná změna týká, i jejich závislostí.