Development

RYCHLÁ ORIENTACE V SYSTÉMU A SNÍŽENÍ CHYBOVOSTI.
PODPŮRNÝ NÁSTROJ PŘI PORADÁCH S VÝVOJOVÝMI TÝMY.

Vývojáři mohou využít CEOS MetaData pro lepší orientaci v systému a vizualizaci toho, jaká bude mít jich práce dopady.
To jim zároveň umožní se lépe a rychleji zorientovat v nových částech systému či v novém projektu.

Architektům tento nástroj umožňuje mapovat informační systémy a následně směřovat celý vývoj s ohledem na stav daného systému.
Hledá části, které jsou určené k případnému odstranění (nepoužívané), nebo části určené k refactoringu.
Je jim užitečný rovněž při poradách s vývojovými týmy a poskytuje náhled do částí systému, které tolik neznají.